Zasedání výboru JO

Výbor jachetního oddílu zasedal na své pravidelné schůzi 1.6. 2010
V příloze je ke stažení zápis z jednání.

Přílohy a odkazy: