Cadet – schůzka rodičů 1. 2. 2005 – zápis

V úterý dne 1. 2. 2005 se sešli rodiče závodníků lt. Cadet v klubovně Lodních sportů na své pravidelné schůzce.

ÚČAST:
Marek Michal
Vodáček Lukáš
Kupská Martina
Matoušková Lenka
Válka Josef
Seidl Tomáš
Zárubová Ivana
Záruba Josef
Ráčková Irena
Claus Joachim
Huk Lubomír
Havetta Tomáš

PROGRAM:

1) zhodnocení sezóny 2004
Roman Vašík seznámil rodiče s dosaženými úspěchy našich ratolestí v těchto soutěžích:
Česko-slovenský pohár 2004
Pohár České republiky 2004
Regionální pohár Morava 2004
Soutěž LSBYC 2004

Dále informoval o účasti podásky Cvan-Matoušek na Mistrovství Evropy 2004 v Anglii.
Oficiální vyhodnocení soutěže LSBYC 2004 proběhne na valné hromadě jachetního oddílu TJ LS Brno, která se bude konat 19. 2. 2004 od 10:00 hod

2) Plán na sezónu 2005
Roman Vašík seznámil rodiče s plánem sezóny 2005 a požádal je o rezervaci těchto termínů. Zdůraznil, že je třeba oznámit formou emailu (roman.vasik@rovax.cz) nebo SMS (777189776) plánovanou neúčast.

Dále byli rodiče obeznámeni s pravidly soutěže LSBYC 2005, kolem kterých proběhla krátká diskuse. Průběžné výsledky jsou ke shlédnutí v sekci cadet teamu

3) organizační zásady
Trenér rodiče seznámil s činností sdružení Asociace lodní třídy Cadet, doporučil a umožnil vyplnění přihlášky.

Dále jsme kolektivně probrali a odsouhlasili Zásady organizačního a provozního zajištění cadet teamu 2005, k nimž byl předložen Jídelníček výjezdů 2005.

4) Diskuse
Roman Vašík zmínil problémy při organizaci zimního soustředění 2005, které byly následně prodiskutovány.

Všichni rodiče jsou zváni na Jachtařský ples, volební členskou schůzi TJ LS Brno a na volební členskou schůzi jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno