Zápis ze schůze výboru JO ze dne 13. 12. 2004

Výbor jachetního oddílu zasedal dne 13. 12. 2004 v klubovně Lodních sportů na své 9. schúzi. V příloze naleznete zápis z jednání.
zápis ze schůze JO