Výbor jachetního oddílu zasedal v klubovně dne 1. 9. 2004. V příloze naleznete zápis z jednání.
zápis ze schůze