Zápis ze schůze JO 4/2004 ze dne 14. 4. 2004

Ve středu dne 14. 4. 2004 zasedal výbor jachetního oddílu na své pravidelné schůzce v klubovně TJ LS Brno. V příloze naleznete zápis ke stažení.
Zápis schůze JO 4/2004