Zápis ze schůze výboru JO ze dne 8. 3. 2004

V pondělí 8. 3. 2004 zasedal výbor jachetního oddílu. V příloze můžete shlednout zápis ze zasedání.
zápis