Zápis ze schůze výboru JO ze dne 19. 1. 2004

V pondělí 19. 1. 2003 zasedal výbor JO na své pravidelné schůzi v klubovně TJ. V příloze naleznete zápis ze zasedání.
Zápis schůze JP 1/2004