Zápis ze schůze VJO č. 4/2003

V pondělí 8. 12. 2003 zasedal výbor jachetního oddílu v klubovně. V příloze naleznete zápis č. 4 ze schůze.
Výbor JO na schůzi mj. rozhodl o rozdělení dotace Magistrátu města Brna.

Zápis č. 4
Příloha zápisu č. 4