Školení rozhodčích II

V neděli 24. 11. 2002 pokračovalo dvoudenní školení rozhodčích pořádané KSJ JmK. Napětí před závěrečným testem vrcholilo. Vítáme mezi námi nové rozhodčí II. a III. třídy

Školení rozhodčích

V sobotu 23. 11. 2002 v 9.00 bylo v Zemanově kavárně v Brně zahájeno školení rozhodčích II třídy, kterého se účastní 8 členů z našeho jachtařského klubu. Školení pořádá KSJ Jimoravský kraj pod vedením Vlasty Novákové. Na celou akci dohlíží člen ústřední komise rozhodčích ČSJ Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.