Školení rozhodčích II

V neděli 24. 11. 2002 pokračovalo dvoudenní školení rozhodčích pořádané KSJ JmK. Napětí před závěrečným testem vrcholilo. Vítáme mezi námi nové rozhodčí II. a III. třídy

Druhý den školení zahájil v 9.00 hod Honza Blahoňovský, který nedávno v polském Gdaňsku úspěšně slozil test na mezinárodního rozhodčího (IJ) – nejtěžší podmínku pro získání tohoto „titulu“. Povídání bylo zaměřeno na výklad pravidel a Honza zvolil poněkud atraktivnější formu. Všichni účsatníci byli pro potřeby této přednášky podrobeni písemnému testíku z výkladu pravidel, jenž byl posléze podrobně rozebírán.

Po patnáctiminutové pauze kolem jedenácté hodiny rozdala Vlasta Nováková účastníkům již oficiální testy komise rozhodčích, které připravil pan Dvořák. Lhůta pro vyplnění byla 1 hodina, co nikomu nečinilo velké potíže.

Po obědě již byly testy díky Milanu Chmelařovi opraveny, a tak mezi námi vítáme nové rozhodčí:

rozhodčí III. třídy – LS Brno:
Kittler Jan
Vašík Martin

rozhodčí II. třídy – LS Brno:
Blahoňovská Jitka
Blahoňovský Jan
Havetta Tomáš
Chyťová Marcela
Juřinová Petra
Nováková Ludmila
Vašík Roman
Waisser Richard

Závěrem nás Vlasta Nováková všechny zve na jarní seminář pro osvěžení pravidel před nadcházející sezónou.