Zájemci o členství

Máte-li zájem stát se členem jachetního oddílu, vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu matriky Yacht Clubu. Máte-li jakékoliv otázky ohledně členství, kontaktujte předsedu Martina Malce, kontaktní telefon: +420 724 132 930.


Informace k platbě příspěvků

Číslo účtu: 2901578386
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: 1YYZZZZ (kde YY je zkrácený formát roku, např. v roce 2021 bude YY 21, ZZZZ je registrační číslo člena, např. má-li člen registrační číslo 2103-9999, ZZZZ bude 9999)