Zájemci o členství
Máte-li zájem stát se členem jachetního oddílu, vyplňte prosím přihlášku a informace a souhlas se zpracováním osobních údajů a zašlete ji na e-mailovou adresu matriky JO.

Řádní členové
Každý rok je každý člen JO povinnen zaplatit členské příspěvky.

Předpis příspěvků byl rozesílán emailem v průběhu dubna. Pokud někdo neobdržel předpis pro rok 2017, nechť okamžitě kontaktuje matriku JO.

Informace k platbě příspěvků:
Číslo účtu: 2800188231
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: 1YYZZZ (kde YY je zkrácený formát roku, např. v roce 2013 bude YY 13, ZZZ je registrační číslo člena, např. má-li člen registrační číslo 2103-999, ZZZ bude 999)