Každá středa od 17.00 hod, Brněnská přehrada

 1. Závodníci
  Závod je určen pro členy JO TJ Lodních sportů Brno (díle jen LSBYC). O přijetí přihlášky člena jiného klubu může rozhodnout ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí.
  Posádky s kapitánem, který nedovršil 18 let v první den závodu, musí přihlásit trenér LSBYC
 2. Pravidla
  Platí závodní pravidla tak, jak je definováno v závodních pravidlech jachtingu
 3. Přihlášky
  Dospělé posádky (jiné posádky než mládežnické): Kapitán přihlásí loď k jednotlivému závodu prostřednictvím www.sailing.cz nejpozději do 20:00 předchozího dne. V případě nedostupnosti nebo nefunkčnosti systému zasláním e-mailu nebo sms hlavnímu rozhodčímu závodu; taková zpráva musí obsahovat slova „Přihlašuji se k závodu“ nebo slova podobného významu.
 4. Prohlášení kapitána lodě
  Přihlášením se k závodu kapitán lodě prohlašuje:
  – že se bude řídit závodními pravidly,
  – že všichni členové posádky jsou zdravotně způsobilí a
  – že on nebo jeho loď má sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimálním krytím 9.000.000,-Kč.
 5. Zrušení závodu z důvodu nedostatečného počtu přihlášených lodí
  V případě nedostatečného počtu přihlášených závodníků může ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí závod zrušit.
 6. Časový plán
  Briefing se závodníky bude 15 minut před plánovaným vyzývacím znamením.
  Plánované vyzývací znamení je v 17:00.
  Vyhlášení závodu bude ihned po ukončení závodu.
 7. Odpovědnost
  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel, nebo jakákoli strana podílející se na organizaci závodu, se zříká jakékoli zodpovědnosti za zranění, smrt, osobní nebo materiální škodu, ztráty nebo náklady vzniklé z jakékoliv příčiny, včetně nedbalosti, ve spojení se závodem nebo po závodě.