…aneb začátky bývají těžké

Jachetní oddíl byl založen v roce 1965.

Ustavující schůze se konala 18.2.1965 za účasti 21 zájemců. Dodatečně se přihlásili i další zájemci. V době vzniku měl oddíl 38 členů. Nově vzniklý oddíl byl registrován v TJ Žabovřesky dne 5.3.1965.

Oddílu byl přidělen pozemek na Kozí Horce. Po dohodě s veslařským a kanoistickým oddílem Spartak Královopolská začíná od 1.1.1966 formálně existovat jednota s prozatímním názvem Lodní sporty.

V roce 1965 neměl oddíl ani stávající členové k dispozici žádné plavidlo vhodné pro odborný výcvik. Přesto oddíl zahájil činnost pořádáním besed, odborných instruktáží a školení, doplňovaných odbornými i populárními filmy s jachtařskou tématikou pod vedením zkušeného jachtaře – kapitána Dušana Vaculky. Průměrná účast byla 20 – 30 členů. Praktický výcvik byl zahájen 1.6.1965 na lodi „Beluga“ pod vedením kap. lodi Bogára, Dušana Vaculky a Luboše Roseckého. Výcvik probíhal každou středu, sobotu a druhou neděli.

V říjnu 1967 byla téměř dokončena loděnice. Druhý objekt, kde byly vyprojektovány provozní prostory, byl dokončen začátkem roku 1969. Druhá část tohoto objektu, kde jsou umístěny posilovna, byt správce, výborovna a dílna, byla rozestavěna v roce 1971 a dokončena v roce 1974. Ústřední topení bylo instalováno v roce 1975.

Oplocení střediska bylo dokončeno v roce 1968. Zpevnění břehů bylo dokončeno v roce 1970, druhá část pak v roce 1977.

V roce 1968 si členové jachetního oddílu postavili nové kovové můstky místo starých dřevěných.

V roce 1968 začal jachetní oddíl pořádat úspěšně i závody. Skok v řízení závodů nastal v roce 1981, kdy byla na vodu spuštěna startovní loď rozhodčích. Pro zajištění bezpečnosti při tréningu a závodech byl pořízen motorový člun Sport s přívěsným motorem VICHR. Tento člun byl spuštěn na vodu v r. 1972 a v r. 1978 byl nahrazen dokonalejším a vhodnějším starším člunem Wartburg.

Všechny práce byly zajišťovány téměř výhradně brigádnicky, úplnou svépomocí. První roky byla brigádnická povinnost 100 hodin. Někteří členové odpracovali až 350 hodin ročně.

Jak se rozvíjel lodní park…

Při slavnostním zahájení výstavby střediska v září 1966 byla u břehu zakotvena jediná loď, námořní plachetnice BORA Dušana Vaculky.

Oddíl si zvolil jako základní typ rekreačně závodní plachetnice loď tř. Vaurien, která v té době byla velmi úspěšná ve Francii. Sérii ještě netřídových stavěných podle neúplné dokumentace  tvořilo 7 lodí. První z nich byla slavnostně pokřtěna v květnu 1969.

Díky obětavosti vedoucího mládeže Františka Kalného byla vybudován flotila plachetnic třídy Cadet. V roce 1970 byla dokončena první série 10 lodí. Již v roce 1971 dosahuje družstvo Cadet prvního velkého úspěchu.

V roce 1969 byla zahájena stavba Mušketýra, jehož slavnostní pokřtění n Athose bylo v srpnu 1972. V roce 1981 byla dokončena stavba oddílové závodní námořní jachty Magica (podle plánů E.G.Van de Stadta). Největší námořní lodí v oddíle byla Thalasaa typu ITREPID, ktrá byla spuštěna na vodu v roce 1985.

Základní jachtařský výcvik byl na oddílové lodi J22.

V roce 1971 bylo v oddíle již 8 lodí sesterských tříd Evropa a Imca. V roce 1972 začíná na lodi 420 závodit první naše posádka. Ve stejném roce se na našem oddíle objevuje loď třídy Fireball.

(Zdroj: Ročenka 1985 – 20 let jachetního oddílu)

Kronika jachetního oddílu