Členská schůze 2024 – středa 28.2.

Výroční členská schůze

Výbor Yacht Clubu Lodní Sporty Brno se usnesl, že z důvodů, které popsal v interní klubové komunikaci, bude vhodné zkrátit svoje volební období ze 4 na 3 roky. Je tedy třeba zvolit nový výbor klubu.

V tomto kontextu si dovolím jen velmi krátce se podělit o moji zkušenost s působením ve výboru (a dokonce na místě předsedy) – je to reálná mnohahodinová práce, není to o tom si jednou za měsíc jít popovídat na výbor nebo něco probrat na lavičce. Nicméně po několikáté jsme byli i letos nejúspěšnějším jachetním klubem v ČR a to je nejen velmi potěšující, ale také závazek. Klub je v dobré ekonomické kondici a navíc si troufnu říci, že se nám podařilo udržet ve výboru skutečně korektní vztahy a v rámci možností si pomáhat, a „kopat“ za společnou věc – fungující společenství.

Uvažte, prosím, výše uvedené a pokud se svojí prací a svým časem chcete na vedení klubu podílet, pojďte do toho!

Touto cestou zvu také všechny členy klubu, kteří třeba ještě nemají volební právo, aby také přišli a poslechli si některé klubové reálie.

Těším se na viděnou, Martin Malec.