Usnesení výboru 4. 10. 2020

Výbor YC konaný dne 4. října 2020:

  1. bere na vědomí, že Monika Červená a Jan Krejčiřík rezignovali na členství ve výboru Yacht Clubu;
  2. organizuje školení trenérů III. třídy v termínu 24. – 25. října 2020;
  3. rozhodl o konání volební členské schůze 27. listopadu 2020 v 18.00 (schůzi svolává předseda výboru);
  4. navrhuje hlasovat o novém výboru formou kandidátských výborů s představením jejich koncepce;
  5. vzhledem k důležitosti volby výboru na další 4 roky zve na volební schůzi také přidružené členy a mládežnické členy;
  6. stanovuje termíny podzimních brigád na 31. října a 7. – 8. listopadu (termín vytažení mol);
  7. pověřuje organizací uložení kajutových lodí a dinghy v loděnici i venku v areálu Zbyňka Vaculku a v jeho nepřítomnosti Tomáše Daňka;
  8. upozorňuje, že neoznačené vleky bez známého majitele budou po začátku zimní sezóny zlikvidovány;
  9. podpoří závodní posádku LT 29er Lukáše Dadáka a Dana Viščora nákupem plachet s 20 % příspěvkem klubu;
  10. souhlasí s tím, že Martin Rohovský si své členské příspěvky odpracuje jako mimořádnou brigádu.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.