ŘÍJEN na loděnici

Jachtařská sezóna pomalu končí. Sledujeme s lítostí a očekáváním jak moc se pandemie covidová a opatření z ní vyplývající dotknou naší činnosti…sledujte prosím naše komunikační kanály.

Pří návštěvě klubu dbejte zvýšené hygieny a buďte ohleduplní k dalším členům.

Co nás snad čeká v měsíci řijnu:

rijen LS