Usnesení výboru 11. 8. 2020

Výbor YC konaný dne 11. srpna 2020:

 1. rozhodl, že nebude žádat o dotaci na rekonstrukci námořního mola a bude hledat mezi členy osobu, která dále povede tento projekt, v případě neúspěchu zajistí rekonstrukci tlakově impregnovanou borovicí Zbyněk Vaculka;
 2. rozhodl, že aktuální situaci se zářezem u plochy u Námořního jachtingu ponechává v agendě TJ a podporuje řešení VVTJ;
 3. souhlasí s podpisem smlouvy s Kateřinou Fantovou v podobě popsané v zápisu z výboru;
 4. přijímá za přidruženého člena – čekatele Jana Březinu;
 5. přijímá za přidruženého člena – rodinného člena Jakuba Hartla;
 6. nesouhlasí s vytvářením speciálního režimu na ukládání lodí v areálu pro jiné osoby než členy klubu;
 7. rozhodl, že v první fázi budou opatřeni identifikační samolepkou klubové a LZ Yacht lodě a vleky, poté budou vyzváni členové k identifikaci jejich majetku a 31. 10. klub posoudí, jak naloží s neoznačeným materiálem v areálu;
 8. souhlasí s poskytnutím podpory mládeže při přechodu na RS 500 pro Vojtěcha Janáčka/Alberta Schwanzera, Adélu Peškovou a Karolínu Krejčiříkovou za stejných podmínek, jaké byly dosud užívány;
 9. potvrzuje rozhodnutí předchozího výboru ohledně zrušení branky u námořního mola, protože už je systém kontroly vstupu v provozu;
 10. sděluje, že je rád za uspořádání závodu České jachtařské ligy, avšak pro rok 2021 si nepřeje kolizi termínu závodu s letními příměstskými tábory nebo soustředěním mládeže a současně chce upřesnit podmínky organizace závodu v dostatečném předstihu;
 11. vypisuje nový program podpory mládeže do 23 let na podporu nákupu neinvestičních plachet s postupným splácením v tříletém režimu 50-25-25 a zvýhodněním v 2. a 3. roce stejném jako u programu na lodě, do výběrového řízení na účast v programu je nutné se přihlásit do 30. 9. 2020.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.