Pozvánka, diskuze směřování YC

Dámy a pánové, členové Yacht clubu LODNÍ SPORTY BRNO,
na naši členské schůzi i ve svém předprázdninovém psaní jsem mluvil o tom, že nás někdy v zimě 2020-2021 čeká volba nového výboru našeho klubu. A také jsem říkal, že považuji za důležité, abychom si některá témata prodiskutovali předem, abychom si do té doby řekli, kam chceme náš klub „posunovat“, jak chceme, aby se rozvíjel, jak chceme, aby by se tento rozvoj financoval apod. A třeba i to, co považujeme za priority, které by měla řešit TJ v oblasti údržby a rozvoje areálu.
 
Myslím, že první velmi vhodnou příležitostí pro takovou neformální diskuzi je večer po Memoriálu Dušana Vaculky, tedy večer v sobotu 15.8. Dušan Vaculka byl jedním ze zakladatelů Lodních sportů.
Je dost možné, že ta diskuze nebude jednoduchá, ale doufám, že bude věcná a těším se tedy na viděnou v klubovně v sobotu 15.8. od 19.hod.
 
Martin