Usnesení výboru 13. 5. 2020

Výbor YC konaný dne 13. května 2020:

  1. stanovuje termín členské schůze na pátek 12. června 2020;
  2. stanovuje poplatek ve výši 300 Kč za zařízení (přívěs, vlek, podstavec apod.), na kterém je loď uložena v zimě, pokud je v areálu umístěno v letní sezóně mimo nezbytného manipulačního času; poplatek se platí zpětně za předchozí rok v roce následujícím, poprvé v předpisu na rok 2021;
  3. přijímá za přidružené členy – rodinné členy Simeona Simeonova, Markétu Janáčkovou a Hanu Šírovou;
  4. přijímá za přidruženého člena – čekatele Aleše Bieronskiho;
  5. stanovuje cenu za zapůjčení motorového člunu na individuální trénink ve výši 300 Kč/h vč. PHM, přičemž člun může řídit pouze klubem uznaný trenér, rozhodčí, člen výboru nebo členem výboru pověřená osoba po absolvování školení BOZP.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.