Informace VVTJ o provozu areálu

Vážení členové, sportovci a rodiče !

V reakci na pondělní usnesení vlády přinášíme, snad, příznivou zprávu:

  • Ruší se zákaz přístupu do areálů TJ LS BRNO za účelem sportovní činnosti a zavádí se režim venkovních sportovišť v souladu s ustanovením vlády ČR z pondělí 6.4.2002
  • Trénování bude zatím probíhat pouze ve venkovních prostorách, pouze jednotlivci nebo v malých skupinkách, a na lodích s jedno maximálně dvoučlennou posádkou. Časovou a prostorovou organizaci zajistí trenéři.
  • V době přítomnosti v areálech dodržujte pravidla, připomínáme, že nouzový stav stále platí, není žádoucí tvořit hloučky, a dodržujte rozestupy a nošení roušek. Chraňte sebe i druhé. Při vlastním tréninku na vodě roušku není potřeba mít nasazenou, po přistání zase ano. Chceme se vyhnout postihům ze strany státních orgánů. Chovejme se jako sportovci, tedy zodpovědně. Při tréninku dětí je zodpovědný trenér.
  • Vnitřní prostory jako bar, klubovna, posilovna, trenažerovna, bazén, šatna a sprchy zůstanou pro členy stále uzavřeny. Výjimkou jsou toalety, kde je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření. Přicházejte na trénink převlečeni do sportovního oblečení, po absolvování tréninku na vodě nebo jiném venkovním prostoru se nezdržujte zbytečně v prostoru areálu, všechny přinesené věci jako oblečení nebo ručníky odnášejte domů na vyprání. Počítejte s tím, že šatnu budou až na výjimky uzavřeny.

S mírným optimismem

Výkonný výbor TJ LODNÍ SPORTY BRNO