Usnesení výboru 9. 3. 2020

Výbor YC konaný dne 9. března 2020:

 1. zve na členskou schůzi jako hosty předsedy ostatních pobočných spolků a předsedu TJ;
 2. stanovuje členský poplatek za uložení neklubového silničního vleku v období letní sezóny
  (1. 4. až 31. 10.) na 300 Kč; tento poplatek bude hrazen zpětně za předchozí letní sezónu,
  poprvé v roce 2021; vleky nabídnuté a využité pro přepravu klubových lodí (mládeže) na
  závody a soustředění budou od tohoto poplatku osvobozeny;
 3. stanovuje vratnou kauci za výpůjčku čela klubového silničního vleku na částku 2 000 Kč;
 4. rozhodl o rozdělení podpory vrcholového sportu na základě objektivních kritérií vycházejících z vypsání dotace MMB dle přílohy zápisu;
 5. uhradí Zbyňkovi Vaculkovi náklady na dovoz a odvoz trenažéru na veletrh SportLife, které byly původně přislíbeny Kateřinou Fantovou;
 6. bude pokračovat v přípravě dotační žádosti na opravu povrchů mol pomocí materiálu z HDPE plastu v celém rozsahu.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.