DŮLEŽITÉ – Členská schůze

Důležité sdělení předsedy: Ve vazbě na vyhlášení nouzového stavu, budou členové o dalším postupu, resp. o náhradním řešení informováni prostřednictvím webu nebo e-mailem.