Usnesení výboru 11. 2. 2020

Výbor YC konaný dne 11. února 2020:

  1. stanovuje pro rok 2020 limit spoluúčasti na úhradě startovného závodů pro organizovanou mládež ve výši 20 % na lodních třídách RS Tera, RS Feva a Laser 4.7, pokud nahlásí účast na závodu nejpozději 3 dny před začátkem závodu se všemi platebními údaji (typicky do středečního večera);
  2. stanovuje podporu závodníků z řad mládeže do 23 let včetně na lodních třídách RS 500 a 29er platí ve stejné výši a za stejných podmínek jako pro organizovanou mládež pouze pro tuzemské závody, na ostatní závody po individuální domluvě s výborem;
  3. konstatuje, že jednou z priorit výboru pro rok 2020 je rozvoj trenérské základny klubu a jejich finanční podpora (pro vlastní tréninkovou činnosti i pro další vzdělávání);
  4. informuje, že členská schůze proběhne 25. března 2020 v 18.00 v klubovně loděnice Rakovec;
  5. jmenuje inventární komisi ve složení Milan Šorm, Martin Malec a Lukáš Vodáček a ukládá provedení inventarizace majetku YC v průběhu léta 2020;
  6. přijímá Markétu Viščorovou jako přidruženého člena – rodinného člena.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.