Sněm delegátů

Na webu TJ naleznete pozvánku a delegáti byli informováni emailem.

II. sněm delegátů TJ se uskuteční dne 11.března 2020 v 18 hodin v areálu loděnice Veslařská 177, Brno