Usnesení výboru YC 13. 11. 2019

Výbor YC konaný dne 13. listopadu 2019:

  1. stanovuje způsob určení úhrady jednotlivých částí předpisu členských příspěvků na poměrový – každá složka předpisu členských příspěvků je tak uhrazena v poměru zaplacené částky a celého předpisu členských příspěvků. Výjimka z tohoto principu je možná pouze po dohodě s výborem v případě uznání dluhu převáděného do dalšího roku;
  2. děkuje přijatým přidruženým členům – vzdáleným závodníkům Jiřině Adamcové, Martinu Bačíkovi, Ondřeji Buzkovi, Petru Dojmazovi, Martinu Dufkovi, Karlovi Hánovi, Jaromíru Hepnerovi, Romanu Houdkovi, Jakubovi Hrabálkovi, Michalovi Hrabálkovi, Svatavě Jakešové, Radce Klusáčkové, Jindřichu Knetigovi, Milanu Koláčkovi, Lindě Maňákové, Rudolfu Vřešťálovi a Janu Všetečkovi za reprezentaci YC v roce 2019;
  3. podpoří posádky Justová – Šabatová, Tupý – Cibulka, Viščor – Dadák v lodní třídě 29er úhradou vratné kauce ve výši 55 000 Kč za každou jednu loď a zapůjčí svazové lodě posádkám proti úhradě zápůjčného ČSJ s individuálním řešením externího člena posádky Vojtěcha Cibulky s JK Plzeň;
  4. stanovuje jako kontaktní osobu pro mládež závodící na lodní třídě 29er šéftrenéra Jana Krejčiříka;
  5. stanovuje hlavním trenérem mládeže na lodní třídě RS Tera Patrika Škvařila;
  6. stanovuje hlavním trenérem mládeže na lodní třídě RS Feva Jakuba Nejezchebu;
  7. stanovuje hlavním trenérem mládeže na lodní třídě Laser Jeana-Baptiste Janču;
  8. přiděluje vyhrané poukázky SportMentor Danu Viščorovi, Nele Viščorové, Kateřině Šlechtické, Lukáši Dadákovi, Petru Tupému, Patriku Škvařilovi, Jakubovi Nejezchlebovi, Jeanu-Baptistu Jančovi, Blance Maršálkové a Martinu Šebkovi;
  9. ukládá předsedovi výboru tlumočit závěry diskuze o investiční výstavbě v areálu Rakovec s ohledem na stanovené priority předsedovi TJ a Výkonnému výboru TJ. Hlavními prioritami je oprava plochy u námořního jachtingu, oprava elektrorozvodů v areálu, oprava střechy loděnice a oprava svážny. Dalšími prioritami (bez ohledu na pořadí) jsou opěrná stěna dingy parku po celé délce vč. seříznutí meze, schodiště v místě stožáru, terasa před klubovnou, terasa podél loděnice s uložením lodí, oprava stupňů a zastřešení stupňů s terasou na střeše.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.