Usnesení výboru YC 15. 10. 2019

Výbor YC konaný dne 15. října 2019:

  1. přijímá za přidruženého člena – čekatele Lucii Zoubkovou a za přidruženého člena – rodinného příslušníka Ivo Zoubka s účinností k 1. 1. 2020;
  2. stanovuje výši odměny za zprostředkování sponzora klubu či TJ na 15 % ze sjednaného objemu v daném kalendářním roce, který zůstane k dispozici YC po fyzické realizaci daru;
  3. souhlasí s uzavřením smlouvy na externí asistenční služby s Kateřinou Fantovou ohledně vyhledávání dotačních titulů, přípravy dotačních žádostí a spolupráce při vyúčtování dotací a dále pro monitoring sportovní legislativy a souvisejících předpisů pro zajištění optimálního chodu YC a rovněž aktivit ČSJ nelegislativního charakteru a pověřuje předsedu VYC uzavřením této smlouvy;
  4. pověřuje Zbyňka Vaculku přípravou členské brigády dne 19. 10. 2019;
  5. stanovuje definitivní termín otevření skříněk v šatně, u kterých není znám majitel, na 27. 10. za účasti členů VYC;
  6. pověřuje Martina Malce projednáním možnosti získání další šatny s VK a na VVTJ.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.