Usnesení výboru YC 9. 7. 2019

Výbor YC konaný dne 9. července 2019:

 1. schvaluje návrh rozpočtu na rozdělení dotace na podporu seniorského vrcholového sportu v podobě, která je přílohou zápisu;
 2. zve Václava Nováka na příští jednání výboru za účelem projednání disciplinárního opatření;
 3. přijímá za přidružené členy – rodinné členství Petra Přikryla, Evu Grabarczykovou, Rudolfa Bínu a Věru Bínovou;
 4. přijímá za přidruženého členy – čekatele Karla Herciga a Michala Marčeka;
 5. přijímá za přidruženého člena – vzdáleného závodníka Františka Kubínka;
 6. obnovuje řádné členství Milanu Kittlerovi;
 7. souhlasí s uzavřením smlouvy na odkup lodi RS 500 ze strany Patrika Škvařila za předložených podmínek;
 8. přijímá podobu loga a vlajky dle předloženého návrhu, který bude popsán design manuálem klubu;
 9. souhlasí s předložením všech zpracovaných investičních záměrů výboru TJ k projednání;
 10. bere na vědomí nutnost pokračovat v stávající pojistné smlouvě s výhledem na uzavření nové flotilové smlouvy od příštího roku;
 11. souhlasí s možností odpracovat si část dluhu formou mimořádné brigády na základě dohody s předsedou YC.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.