Usnesení výboru YC 5. 5. 2019

Výbor YC konaný dne 5. května 2019:

 1. navrhuje uzavřít smlouvu o vedení účetnictví s pí. Lenkou Dozrálovou,
 2. stanovuje členské příspěvky pro přidružené členy – dočasné na 500 Kč za člena a měsíc a 200 Kč za jeho loď a měsíc, v příp. týdenního členství pak 300 Kč za člena a týden a 100 Kč za jeho loď a týden, přičemž dočasný člen nezískává licenci v rámci poplatku,
 3. stanovuje členské příspěvky pro přidružené členy – rodinné příslušníky na 1 000 Kč za prvního člena k řádnému členovi a 500 Kč za každého dalšího, závodní licenci si přidružený člen může zakoupit zvlášť,
 4. stanovuje, že mládežnický člen v případě individuálních tréninků hradí příspěvky a služby v rozsahu stejném jako řádný člen a souhlasí s tím, že takový člen neplatí poplatky za uložení lodi do dosažení 18 let věku, tyto poplatky neplatí též v zimním uložení následujícím po roce, kdy dosáhl 18 let,
 5. souhlasí s umístěním lodi Heleny Svanovské v ježku na základě možnosti přemístit lodě nových stání u břehu,
 6. souhlasí s povolením akce Dračí lodě v termínu 19. – 20. 7. za podmínky, že pronájem nezasáhne dinghy park a nedojde ke kolizi s LPP,
 7. souhlasí s povolením akce Ignis Brunensis v termínu 26. 5. pouze v rozsahu záboru jako v předešlém roce (tedy menším než je požadováno),
 8. souhlasí s povolením akce Triatlon v termínu 5. – 9. 8. v navrženém rozsahu,
 9. stanovuje částku 150 Kč za hodinu pro uzavírání dohod o provedení práce trenérům mládeže, přičemž tato částku již obsahuje potřebné odvody,
 10. pro rozpočet určuje strop 10 000 Kč na měsíční náklady na trenérskou činnost mládeže s výjimkou LPP s vlastním rozpočtem,
 11. žádá TJ o zajištění otevření branky pro rodiče v době konání LPP pro předání a vyzvednutí dítěte,
 12. souhlasí s úhradou startovného posádky kpt. Josefa Pavlovského na ČNR za předpokladu, že bude poději uhrazena spoluúčast posádky dle připravovaných pravidel pro čerpání podpory seniorského sportu.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.