Usnesení výboru YC 9. 4. 2019

Výbor YC konaný dne 9. dubna 2019:

 1. přijímá za mládežnické členy Petra Frola, Dana Chládka, Václava Janáčka, Kateřinu Klofandovou, Jiřího Kabáta, Filipa Muchu, Michala Symonova a Helenu Navrátilovou,
 2. přijímá za přidružené členy – čekatele Petra Černoška, Lukáše Káňu, Jana Buchtu, Pavla Mucsku a po uhrazení dluhů souhlasí s návratem Šárky Keprdové mezi řádné členy. Flying Dutchman Lukáše Káni bude odvezen z areálu do 31. 10.,
 3. pověřuje rolí PR manažera Lilianu Buchtovou,
 4. pověřuje organizací mládeže Moniku Červenou mimo oblasti zajištění tréninku,
 5. pověřuje rolí šéftrenér Jana Krejčiříka pro mládež i seniory,
 6. pověřuje organizací letních táborů Moniku Červenou,
 7. pověřuje rolí race manager Martina Malce,
 8. pověřuje péčí o motorové čluny po administrativní stránce Moniku Červenou,
 9. pověřuje péčí o motorové čluny po technické stránce Zbyňka Vaculku,
 10. pověřuje Lilianu Buchtovou nalezením nového technického správce klubových vleků,
 11. pověřuje rolí hospodáře Milana Šorma,
 12. pověřuje rolí matrikářky Marcelu Šormovou,
 13. pověřuje rolí správce maríny Miloše Krupicu,
 14. stanovuje konzultanta ve stavebních záležitostech (rovněž pro TJ) Tomáše Daňka,
 15. pověřuje rolí správce dinghy parku Zbyňka Vaculku,
 16. pověřuje rolí brigádnický referent Zbyňka Vaculku,
 17. pověřuje přípravou zásad hospodaření a přípravou rozpočtu klubu hospodáře Milana Šorma,
 18. pověřuje rozhodnutím v dotačním zajištění závodu Ligy Martina Malce a Jana Krejčiříka,
 19. pověřuje vyjasněním záležitostí financování tréninků mládeže, vztahů s ALT RS a organizací soustředění mládeže Moniku Červenou a Jana Krejčiříka,
 20. pověřuje přípravou podkladů pro delimitaci majetku TJ ve prospěch YC hospodáře Milana Šorma,
 21. předkládá delegátům sněmu TJ kandidátku do výkonného výboru ve složení Martin Malec, Milan Šorm, Jan Krejčiřík,
 22. předkládá delegátům sněmu TJ kandidáta do kontrolní komise Lukáše Vodáčka,
 23. pověřuje koordinací delegátů a náhradníků YC na sněm delegátů Marcelu Šormovou,
 24. zamítá možnost úhrady příspěvků do ALT RS klubem.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.