Organizační změna TJ LS BRNO dokončena

24. 4. 2019 na historicky prvním Sněmu delegátů náš klub vice jak po roce náročné práce dokončil důležitou organizační změnu. Sportovní oddíly se staly samostatnými pobočnými spolky – sportovními kluby plně odpovědnými za svou sportovní činnost a movitý majetek. TJ LS jako „matka“ bude s péčí řádného hospodáře pečovat o nemovitý majetek a zajištění provozuschopnosti obou sportovních areálů jak na brněnské přehradě tak u řeky Svratky. Sněm zvolil devítičlenný Výkonný výbor TJ na období let 2019 – 2022 . Výbor TJ se bezprostředně po ukončení sněmu sešel na prvním pracovním jednání. Zvolil předsedu TJ Radovan Šlechtický a místopředsedy Martin MalecBob Janeček. VV TJ také schválil Stanovy pobočných spolků. Děkujeme všem delegátům za účast a těšíme se na konstruktivní podněty pro práci nového výboru TJ.

Za YC LS budou ve VV TJ LS dále pracovat Jan Krejčiřík a Milan Šorm.