Zápis z členské schůze YC konané dne 13. března 2019