Usnesení výboru YC 19. 3. 2019

Výbor YC konaný dne 19. března 2019:

 1. přijal za přidružené členy – čekatele k datu 19. 3. 2019 Martina Bednáře, Naděždu Brabcovou, Juraje Czigányiho, Radomíra Dvořáka, Richarda Havelku, Jiřího Hlaváčka, Kamila Jeřábka, Marii Jeřábkovou, Martina Letochu, Bohdanu Mrňousovou (Janštovou), Josefa Muzikáře a Jiřího Pimka;
 2. rozhodl o zpřístupnění evidence členů k nahlížení všem členům výboru YC;
 3. pověřil Marcelu Šormovou předat aktualizovanou formu seznamu členů výkonnému výboru TJ dle stanov TJ ve struktuře a formátu stanoveném TJ k datu 31. března 2019;
 4. rozhodl, že čipové karty budou vydávány řádným členům, mládežnickým členům, přidruženým členům – čekatelům a přidruženým členům – rodinným členům za předpokladu, že mají tito členové uhrazeny veškeré své dosavadní závazky z platebních předpisů do roku 2018 vůči JO TJ;
 5. zvolil místopředsedy výboru YC Jana Krejčiříka a Miloše Krupicu;
 6. stanovil pravidlo, že hospodář bude přednostně jednou z autorizujících osob bankovní transakce s výjimkou mimořádných neodkladných situací, přičemž druhá autorizující osoba v pořadí je odpovědná za uchování alespoň fotokopie autorizovaného dokladu, pokud první autorizující osoba není hospodář;
 7. pověřil Marcelu Šormovou předat seznam delegátů a náhradníků včetně jejich pořadí určeném členskou schůzí YC pro sněm delegátů TJ předsedovi TJ;
 8. stanovil výši členského příspěvku pro rok 2019 na 1 700 Kč;
 9. stanovil, že závodní licence je hrazena řádným členům, mládežnickým členům a přidruženým členům – čekatelům z jejich členského příspěvku;
 10. stanovil výši poplatku za stání v ježku v roce 2019 na 2 000 Kč;
 11. stanovil výši poplatku za uložení námořní lodi v loděnici pro zimní sezónu 2019/20 na 1 000 Kč z metru délky lodi;
 12. stanovil nový poplatek za uložení námořní lodě venku mimo výjimek předem rozhodnutých výborem v období mezi 15. 5. a 30. 9. na 200 Kč z metru a každého započatého měsíce;
 13. stanovil pravidlo, že všechny okruhové lodě budou umístěny mimo loděnici nejpozději 15. 5.;
 14. stanovil etalon pro výpočet velikosti skříňky v loděnici, od které bude odvozena stávající cena jako násobek;
 15. určil mládežnickým členům k použití malé dolní skříňky v šatně a zrušil speciální poplatek za skříňky pro mládež;
 16. stanovil výši poplatku za velké skříňky v šatně na 600 Kč, za malé horní skříňky v šatně na 360 Kč, za malé dolní skříňky v šatně na 180 Kč;
 17. stanovil fond povinnosti brigád jednotně pro muže i ženy na 20 hodin, zrušil výjimku pro seniory a snížil věk pro povinnou brigádu na 15 let;
 18. rozhodl, že odpracované brigády musí potvrdit alespoň jeden člen výboru svým podpisem v brigádnické knize;
 19. stanovil cenu za neodpracovanou hodinu brigádnické povinnosti na 150 Kč za hodinu;
 20. uložil povinnost rozeslání nových předpisů Marcele Šormové do 15. 4.;
 21. pověřil předsedu výboru YC Martina Malce k zastupování YC na sněmu ČSJ;
 22. odsouhlasil půjčení motorového člunu 20. 4. veslařskému oddílu;
 23. odsouhlasil přístup handicapovaných v termínu 14. až 15. 6. s výhradou, že přístup bude realizován zadní branou.

Podrobný zápis z jednání výboru je k dispozici u členů výboru a kontrolní komise.