Platné stanovy pobočného spolku YC přijaté na členské schůzi dne 13. března 2019