Neformální schůze JO dne 11.12.2018 v 18:30 na přehradě

Vážení přátelé,
rád bych Vás jménem výboru JO pozval na neformální schůzi JO, která se bude konat dne 11.12.2018 v 18:30 v klubovně na přehradě, Rakovecká 30.

Hlavním tématem jsou stanovy pobočného spolku, jímž budeme od 1.1.2019. Nejdříve 1.1.2019 mohu svolat první členskou schůzi nově vzniklého pobočného spolku „Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek“, na níž tyto stanovy můžeme přijmout. Shledáme-li to opodostatněné, můžeme o nich samozřejmě vést další diskuzi, nikde není dáno, že je musíme přijmout např. hned v lednu. Na druhou stranu bychom to neměli zbytečně protahovat a proto Vám za Výbor JO předkládám návrh stanov a těším se na Vaše připomínky, komentáře a dotazy.

Ještě jednou tedy zdůrazním – na schůzi 11.12.2018 nechceme a ani nemůžeme stanovy přijmout, jedná se o jejich projednání, případně vysvětlení si nejasností. Stanovy můžeme přijmout nejdříve na první členské schůzi pobočného spoklu a to až v roce 2019.

Návrh stanov je ZDE: STANOVY_YCLS_Brno_20181204EG_HKR. Ponechal jsem jej včetně některých komentářů výboru JO (vložených mnou) a komentářů Mgr. Evy Grabarczykové, která bdí nad tím, aby naše stanovy byly v souladu s právním řádem, stanovami TJ a občas taky nad tím, abychom tam neměli nějakou do nebe volající blbost (byť v souladu s právním řádem:).

Honza Krejčiřík