POZVÁNKA na dvě schůze

Dovolujeme si Vás pozvat na dvě členské schůze TJ.

Jedna náhradní se svolává za účelem přijetí nových Stanov TJ.

Druhá řádná, pak kvůli potvrzení usnesení z náhradní členské schůze ze dne 25. 4. 2018.

Obě proběhnou VE STŘEDU 5.9. 2018 V KLUBOVNĚ LODĚNICE NA RAKOVCI

Pozvánka 509

RS_Pozvánka 509

Pozměňovací návrh

Stanovy TJ LODNÍ SPORTY BRNO dle pokynu Členské schůze ze dne 04.04.2018

STANOVY_návrh_9

zapis final