A zase ta SCHŮZE

Vážení členové JO,
z důvodu zachování procesní správnosti RUŠÍ výbor TJ termín členské schůze 12.6. 2018.
Výbor TJ LS BRNO vyhlašuje nový termín 28. 6. 2018 viz. pozvánka + přílohy.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Návrh_STANOVY_9

Pozměňovací návrh

Pozvánka

Stanovy TJ LODNÍ SPORTY BRNO dle pokynu Členské schůze ze dne 04.04.2018