POZVÁNKA

Vzhledem k nepříjemné situaci, kdy naše VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE bohužel nebyla pro nezájem řádných členů usnášeníschopná, musíme celý proces opakovat.

Prosíme najděte si čas, resp. alespoň čas na předání plné moci pro někoho, kdo má Vaši důvěru a bude hlasovat za Vás.

LS_pozvanka_náhradní_25_4_2018docx

jednaci rad TJ 04_18_

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu

Rozvaha_v_plném_rozsahu

Priloha_v_uc.zaverce

STANOVY_navrh_6_bez_revizi_EG_2018

2018,04,04 Zpráva kontrolní komise k 2018,04,04

Stanovisko KO k návrhu stanov TJ LSB – verze 6