SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Odešel Petr Herzog, dlouholetý předseda člen TJ LODNÍ SPORTY BRNO, jeden z dvanácti zakladatelů našeho klubu.
Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé rodině.

Ing. Herzog Petr