Pozvánka na výroční členskou schůzi TJ

V sobotu 1. 4. 2017 proběhne v klubovně loděnice na Rakovci výroční členská volební schůze TJ LODNÍ SPORTY BRNO. Vzhledem k důležitosti projednávaných témat si Vás dovolujeme požádat o aktivní účast, popř. využít možnosti předání plné moci pro zástup.

Pozvánka

Právní analýza EG