Výroční členská schůze JO

Ahoj,
v souladu se stanovami TJ LODNÍ SPORTY BRNO Vás zveme na:

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI JACHETNÍHO ODDÍLU TJ LODNÍ SPORTY BRNO

konanou ve středu 22. února 2017 od 18:30 hod v klubovně loděnice na Rakovci.

Pozvánka