Zápis ze schůze VJO – září 2016

Dne 5. 9. 2016 se konala schůze VJO.

Příloha: zápis ze schůze VJO