V průběhu měsíce září proběhnou v areálu loděnice na Rakovci tyto akce:

09_15_akce_LS