Jak to tehdy bylo…aneb kroniky začátků JO

Díky práci Marcely Šormové a Lucce Borčické máme „elektronizovány“ kroniky z dob našich začátků…

KRONIKA