Díky práci Marcely Šormové a Lucce Borčické máme „ elektronizovány“ kroniky z dob našich začátků…

KRONIKA