Akce na loděnici v měsíci květnu

V příloze naleznete seznam akcí, konaných v měsíci květnu v areálu loděnice Rakovec.
Zároveň Vám byly e-mailem rozeslány předpisy za platby příspěvků na rok 2015. V případě nesrovnalostí či dotazů kontaktujte matrikářku Marcelu Šormovou na e-mailmatrika@lsbyc.cz

05_15_akce_LS