DŮLEŽITÉ INFORMACE NA MĚSÍC BŘEZEN 2015

 Kalendář akcí v měsíci březnu 2015

  1. 3.    18:00            Konference Krajského svazu jachtingu JMK (místnost č. 26)
  1. 3.    18:00            Pravidelná schůze výboru TJ(místnost č. 26)
  2. 3.    18:00            Pronájem klubovny (narozeniny člena JO)
  1. 3.    19:30            JACHTAŘSKÉ PLESÁNÍ 2015 (hotel Rakovec)

14.3.     9-14:00       Úklid břehů přehrady pro Povodí Moravy*

14.-15.3. 9-18:00    Kurz Velitele jachty MDČR – nájem klubovny LZYacht

     21.3.    18.00             MAŠKARNÍ PLES VO (viz. samostatná pozvánka)

25.3.    18:00              Mimořádná členská schůze TJ**

     27.3.    9-19:00         Zkouška Velitel jachty – nájem klubovny LZ Yacht

     28.3.    9-14:00          Úklid břehů přehrady pro Povodí Moravy*

28.-29.3.  9-18:00  Kurz Vůdce malého plavidla – nájem klubovny LZ Yacht

Samostatnou přílohu této informace tvoří seznam brigád pro zajištění provozuschopnosti areálu loděnice na Rakovecké 30.

Věnujte jim prosím zvýšenou pozornostJ seznam bude umístěn i na webu http://www.lodnisportybrno.cz/ls-brigady/

* pro úklid břehů přehrady opakovaně doporučujeme všem brigádníkům pracovní oděv (rukavice) a obuv. Prosíme trenéry, aby informaci o vhodném oblečení a obutí předali svým svěřencům.

* *na mimořádnou členskou schůzi budou elektronicky zaslány pozvánky a na webech oddílů i TJ zveřejněny pozvánky a také formuláře plné moci. Schůze bude mít na programu jediný bod a to schválení změny stanov TJ. Předem prosíme všechny členy, kteří se nemohou schůze zúčastnit o předání plné moci svým zástupcům. Plné moci v tištěné verzi budou k dispozici u správce i tajemnici na loděnici.

úklid a brigády 2015