POZVÁNKA – volební členská schůze TJ LODNÍ SPORTY BRNO

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se stanovami TJ LODNÍ SPORTY BRNO Vás zveme na:

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI TJ LODNÍ SPORTY BRNO

Konanou v neděli 15. února 2015 od 10:00 hod. v klubovně loděnice na Rakovci

Program:

  • volba orgánů – mandátová, návrhová, volební komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu,
  • ocenění úspěšných sportovců TJ za rok 2014,
  • zpráva o činnosti výkonného výboru TJ za rok 2014,
  • zpráva o hospodaření TJ za rok 2014, návrh hospodaření pro rok 2015,
  • zpráva o sportovní činnosti oddílů TJ za rok 2014,
  • diskuse k předloženým zprávám,
  • volba předsedy, členů výboru TJ a kontrolní komise na roky 2015-2016,
  • usnesení a závěr

 V Brně dne 22. 1. 2015

Zdeněk Janeček

předseda

TJ LODNÍ SPORTY BRNO