POZVÁNKA – výroční členská schůze jachetního oddílu 4. 2. 2015 18:00 hod.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se stanovami

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Vás zveme na:

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  JACHETNÍHO ODDÍLU

Konanou ve středu 4. února 2015 od 18:00 hod. v klubovně loděnice na Rakovci

Program:

  • volba orgánů – zapisovatel a ověřovatelé zápisu
  • zpráva o činnosti výkonného výboru JO za rok 2014
  • zpráva o hospodaření JO za rok 2014, návrh hospodaření pro rok 2015
  • zpráva o sportovní činnosti členů JO a plán na rok 2015
  • oslavy 50. let založení JO TJ LODNÍ SPORTY BRNO
  • diskuse k předloženým zprávám
  • různé
  • usnesení a závěr

 V Brně dne 19. 1. 2015

Jan Krejčiřík

předseda

jachetního oddílu

TJ LODNÍ SPORTY BRNO