Výroční členská schůze jachetního oddílu 2014 – usnesení, zápis

Nejvyšší orgán jachetního oddílu, členská schůze JO, zasedala dne 22. 3. 2014 v klubovně Lodních sportů Brno.
usnesení a zápis schůze ke stažení