Zápis ze schůze VJO – září 2013

Dne 10. 9. 2013 se konala schůze VJO.

Přílohy: