Mimořádná členská schůze TJ LS BRNO

Ve středu 27. 11. 2013 od 18:00 hod v klubovně loděnice Rakovecká proběhne mimořádná členská schůze TJ LS BRNO (plnění usnesení ze schůze 19. 6. 2013).

Program obdržíte v souladu se stanovami nejméně 14 dnů před schůzí. Prosíme, udělejte si na tento termín čas, popř. pověřte plnou mocí své zástupce, aby mohly být důležité body projednány.